Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất - Thương mại
SP/ DV chính:
Vải Sợi - Vải Kaki - Vải Gạc Y Tế
Năm thành lập:
2011
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mrs. Mai
Tel: 0985 439 019
SỢI

VẢI

thông tin liên hệ
Mrs. Mai
Hotline - 0985 439 019

Sợi CD

Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CD

Sợi CM

Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM
Sợi CM

Sợi Viscose

Sợi Viscose
Sợi Viscose
Sợi Viscose
Sợi Viscose
Sợi Viscose
Sợi Viscose
Sợi Viscose
Sợi Viscose

Vải Gạc Y Tế - Vải Gạc Cuộn

Vải gạc cuộn
Vải gạc cuộn
Vải gạc cuộn
Vải gạc cuộn
Vải gạc sau khi đã tẩy trắng (xuất kho)
Vải gạc sau khi đã tẩy trắng (xuất kho)
Vải gạc y tế
Vải gạc y tế

Vải Gạc Hút - Vải Gạc Xô

Vải gạc xô
Vải gạc xô
Vải gạc hút
Vải gạc hút
Vải gạc xô
Vải gạc xô
Vải gạc hút
Vải gạc hút

Vải Gạc Khăn Sữa

Vải gạc khăn sữa
Vải gạc khăn sữa
Vải gạc khăn sữa
Vải gạc khăn sữa
Vải gạc khăn sữa
Vải gạc khăn sữa
Vải gạc khăn sữa
Vải gạc khăn sữa

VẢI GẠC

Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc
Sản xuất vải gạc

Vải Kaki

Vải kaki các màu
Vải kaki các màu
Vải kaki cây màu đen
Vải kaki cây màu đen
Vải kaki cây màu đen
Vải kaki cây màu đen
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki

Quần - Áo bảo hộ lao động

Áo vải kaki các màu
Áo vải kaki các màu
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Áo bảo hộ lao động
Áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động
Quần áo bảo hộ lao động