Sản Phẩm

thông tin liên hệ
Mrs Mai
- 098 543 9019

Mrs. Mai
Hotline - 0985 439 019

Mr Chính
Hotline - 0904.419.600

vải gạc y tế

Sợi dùng để kéo hoa vải
Sợi dùng để kéo hoa vải
Sợi dùng để kéo hoa vải
Sợi dùng để kéo hoa vải
Hoa vải để sản xuất vải gạc
Hoa vải để sản xuất vải gạc
Vải gạc sau khi đã tẩy trắng (xuất kho)
Vải gạc sau khi đã tẩy trắng (xuất kho)
Vải gạc y tế
Vải gạc y tế